Disclaimer

Print deze pagina

COPYRIGHT
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Schade Centrum Sluyter. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Schade Centrum Sluyter is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.


AANSPRAKELIJKHEID
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Schade Centrum Sluyter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Schade Centrum Sluyter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Schade Centrum Sluyter geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Maak een afspraak
header-default.jpg